Om lokalforeningen

Lidt om Dansk Folkeparti Frederikshavn lokalforening

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling i marts måned.

Valgene gælder for 2 år, idet formanden og halvdelen og bestyrelsen afgår på ulige år, og næstformanden og resten af bestyrelsen afgår på lige år.
Samt valg af 2 suppleanter for 1 år.

Det er bestyrelsens opgave:
• at forestå det politiske arbejde i kommunen.
• at forestå opstillingen af kandidater til kommunevalg.
• at forestå afholdelsen af politiske møder i kommunen herunder afholdelse af medlemsmøder.
• at bistå hovedbestyrelsen ved gennemførelsen af folketings- og regionsrådsvalg samt Europa-parlamentsvalg.

Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned afhængigt af det aktuelle aktivitetsniveau i foreningen.

Vores byrådsmedlemmer inviteres til at deltage helt/delvist i bestyrelsesmøderne.
Herved holdes bestyrelsen informeret om deres politiske virke i udvalgene og byråd, ligesom bestyrelsen informerer byrådsmedlemmer om, hvad der sker i lokalforeningens bagland.

Bestyrelsens suppleanter er med til bestyrelsesmøderne, så de er opdateret omkring foreningens virke og klar til at indtræde i bestyrelsen om nødvendig.

Vi vil meget gerne høre fra medlemmer, der har lyst til at deltage i foreningens praktiske arbejde.

Gode ideer eller bemærkninger til politikken og lokalforeningens virke modtages gerne.

Alle er meget velkommen til at kontakt os i bestyrelsen